Największe błędy e-learningu – 1. Kurs nie motywuje jego użytkownika

Patrzę na e-learning z perspektywy około 10 letniego doświadczenia w zakresie wdrażania e-learningu oraz upowszechniania kursów e-learningowych. Widzę, że popełniane są najczęściej te same błędy. Dziś przyjrzę się pierwszemu z nich.

Kurs nie motywuje jego użytkownika

Michal Allen w swojej książce „Elearning” podaje następujący przepis na sukces kursu – to równanie:

e = m2c

Brak motywacji (m = 0), powoduje że nie ma żadnych efektów uczenia się (e = 0), niezależnie od tego, jak doskonale zorganizowana i zaprezentowana została treść. Oczywiście, jeśli zawartość jest również zła (c = 0), efekt uczenia również będzie wynosić zero.

Równanie sugeruje, że motywacja (zaangażowanie w naukę) ma większe znaczenie niż prezentacja treści.

Motywacja ma wpływ na nasze postrzeganie i uwagę. Możemy się tu odwołać do metafory gry, jeżeli mamy nadzieję na wygraną, na sukces jesteśmy zaangażowani i zainteresowani. Jeśli nie mamy nadzieji na wygraną pozostaniemy bierni, nie podejmiemy działania.

Dwa rodzaje motywacji

Julie Dirksen mówi nam, że warto zastanowić się nadbudowaniem 2 rodzajów motywacji:

  1. Motywacji do nauki.
  2. Motywacji do działania.

Pierwszy przypadek jest jasny i oczywisty. To motywacja użytkownika kursu, która powoduje, że chce się uczyć z przygotowanego kursu. Drugi przypadek, to motywacja do tego, żebyśmy chcieli zmienić coś w naszym działaniu. O co chodzi w drugim przypadku? Załóżmy, że przygotowujesz kurs z zakresu bezpiecznej jazdy. Będziesz się zastanawiał jak zbudować u użytkownika kursu motywację, która doprowadzi do tego, że nie będzie podczas jazdy samochodem pisał SMS-ów. Wszyscy wiemy, że pisanie SMS-ów nie jest bezpieczne i nie powinno się tego robić. Dlaczego zatem to robimy? Uczymy się na podstawie doświadczeń. Jak często zdarza nam się, że będziemy mieli wypadek podczas rozmawiania przez komórkę? Prawie nigdy. Zatem ciężko nam odnieść bieżące doświadczenie (pisanie SMS-ów) do późniejszych konsekwencji (wypadek).

Bieżące doświadczenie (pisanie SMS-ów)      — >     Przyszłe konsekwencje (wypadek)

Kierowca wie, że istnieje związek teraźniejszości z przyszłymi konsekwencjami, ale przyszłe konsekwencje są zbyt abstrakcyjne, aby wpłynąć na jego zachowanie. W tej sytuacji zmotywowanie go do zmiany wzorca zachowań staje się wyzwaniem.

W kursie, który nie motywuje

W kursie który nie motywuje:

  1. Uczestnik nie wie co w kursie będzie, jak kurs odpowie na jego potrzeby, nie zostały mu w odpowiedni sposób zaprezentowane cele kursu.
  2. Treści nie są dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności użytkowników – materiał kursu jest za trudny lub za łatwy.
  3. Użytkownik nie może pominąć partii materiału, które zna.
  4. W kursie nie napotyka na żadne niespodzianki, które budzą ciekawość.
  5. Nie są stawia się przed nim wyzwań.
  6. Nie podejmuje decyzji.
  7. Użytkownik nie podejmuje ryzyka i nie ma możliwości popełnienia błędu.
  8. Brakuje dobrych informacji zwrotnych.

Po zakończeniu cyklu artykułów na temat błędów w e-learningu napiszę jak ich uniknąć. W tym pokażę, jak motywować użytkowników kursu do zmiany zachowań i uczenia się.

Wszystie posty